460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
95
96
97
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
napodobit, napodobovat
imitovat, kopírovat
imitate [ˈɪmɪˌteɪt]
přít. prostý: imitate, 3. os. j. č.: imitates, průb. čas: imitating, prostý min.: imitated, příčestí min.: imitated
Dokáže napodobovat hlasy známých osobností.
He can imitate the voices of celebrities.
Možná bychom měli napodobit starodávné námořníky, kteří navigovali pomocí hvězd..
Perhaps we should...
2/20
+
(přes)příliš
až moc
přehnaně
overly [ˈəʊvəlɪ]
Vývoj aplikací v JavaScriptu je nyní příliš složité.
Building JavaScript apps is overly complex right now.
Její chování bylo příliš důvěrné.
Her behaviour was...
Natáhl jsem si zádový sval, ale není to příliš bolestné.
I pulled a...
Vaše názory na ekonomiku jsou příliš zjednodušující.
Your views on...
Příliš intelektuální pojetí přednášky činilo některým studentům potíže ji sledovat.
The overly cerebral...
3/20
+
ciferník, číselník
vytočit, vyťukat (telefonní číslo)
dial [ˈdaɪəl]
jedn. číslo: dial, množ. číslo: dials, přít. prostý: dial, 3. os. j. č.: dials, průb. čas: dialing, prostý min.: dialed, příčestí min.: dialed
Ciferník můžete nastavit do režimu úspory energie.
You can set the dial to power-saving mode.
Omlouvám se. Musela jsem vytočit špatné číslo.
I'm sorry. I must have dialed the wrong number.
4/20
+
mateřská škola, školka
kindergarten [ˈkɪndəˌgɑːtən]
jedn. číslo: kindergarten, množ. číslo: kindergartens
Kevin nechce ráno vstávat do školky.
Kevin doesn't want...
Ve školce jsme měli hodně hraček.
We had a...
5/20
+
obdělávat (půdu), kultivovat
(vy)pěstovat (si), vybudovat, rozvíjet (názor, postoj)
cultivate [ˈkʌltɪˌveɪt]
přít. prostý: cultivate, 3. os. j. č.: cultivates, průb. čas: cultivating, prostý min.: cultivated, příčestí min.: cultivated
Allen si vybudoval pověst tvrdého vyjednavače.
Allen has cultivated...
Půda byla příliš kamenitá, na to aby ji bylo možné obdělávat.
The land was...
Mohli se také rozhodnout, že svá pole nebudou vůbec obdělávat.
They could also choose not to cultivate their fields at all.
6/20
+
dlouhotrvajicí, dlouhodobý
long-lasting [lɒŋ ˈlɑːstɪŋ]
Nebyly zjištěny žádné známky závažných nebo dlouhodobých účinků.
There was no...
Tato rtěnka poskytuje dlouhotrvající sytou barvu.
This lipstick gives...
7/20
+
informační bulletin, zpravodaj
newsletter [ˈnjuːzˌletə]
jedn. číslo: newsletter, množ. číslo: newsletters
Náš zpravodaj přináší aktuální informace o našich současných aktivitách.
Our newsletter gives...
Všichni naši členové dostávají čtvrtletní zpravodaj.
All our members...
Můžete se přihlásit k odběru našich zpravodajů a dozvědět se více o našich speciálních nabídkách.
You can subscribe...
8/20
+
rozptýlení, rozptylování
vyrušení, odvedení pozornosti
distraction [dɪˈstrækʃən]
jedn. číslo: distraction, množ. číslo: distractions
Potřebuji dát mému mozku šanci na kompletní regeneraci a nebýt vyrušován.
I need to...
Rozptylování sociálními médii je běžné téměř v každé volné chvíli našeho života.
Distractions by social...
Jsem rád za každé rozptýlení.
I am happy...
9/20
+
narkoman, drogově závislý člověk
nadšenec, maniak, závislák (na nějaké činnosti)
addict [ˈædɪkt]
jedn. číslo: addict, množ. číslo: addicts
Je závislý na heroinu.
He is a...
Lauren začala pečovat o drogově závislé.
Lauren began ministering...
Závislý touží po další dávce.
The addict longs...
10/20
+
posadit se (na kraj), usadit se
sedět, být usazený
položit (na zvýšené místo)
okoun
bidýlko, bidlo
perch [pɜːtʃ]
jedn. číslo: perch, množ. číslo: perch (or perches), přít. prostý: perch, 3. os. j. č.: perches, průb. čas: perching, prostý min.: perched, příčestí min.: perched
Tato jógová pozice spočívá ve vyvažování rovnováhy na rukou, zatímco si položíte kolena na triceps.
This yoga pose...
Nejlepší jídlo, které jsem kdy jedl, byli uzení okouni.
The best food...
Papoušek na nás ze svého bidýlka plynule mluvil.
The parrot spoke...
11/20
+
ochabnout, polevit, ustat
let up [let ʌp]
přít. prostý: let up, 3. os. j. č.: lets up, průb. čas: letting up, prostý min.: let up, příčestí min.: let up
Byl jsem ve stavu hluboké úzkosti a nebyly žádné známky toho, že by se to mohlo zlepšit.
I was in...
Ten déšť jen tak nepoleví.
This rain is...
12/20
+
chamtivost, hamižnost, chtivost, nenasytnost
greed [griːd]
jedn. číslo: greed, množ. číslo: greeds
Jejich zločin byl motivován chamtivostí.
Their crime was...
Chamtivost je hrozná neřest.
Greed is a...
13/20
+
svatyně
posvátné místo
shrine [ʃraɪn]
jedn. číslo: shrine, množ. číslo: shrines
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Nevěřící znesvětili posvátnou svatyni.
The infidels defiled...
Svatyně byla zdobena bůžky různých kmenů.
The shrine was...
14/20
+
individuálně, jednotlivě, samostatně
individually [ˌɪndɪˈvɪdjʊəlɪ]
Měli bychom všem poděkovat individuálně.
We should thank...
Každý náš pokoj je individuálně zařízen.
Each of our...
15/20
+
úrodnost (půdy)
plodnost
fertility [fɜːˈtɪlɪtɪ]
jedn. číslo: fertility, množ. číslo: fertilities
Oblast Haná má jednu z nejvíce úrodných půd v naší zemi.
The Hana region...
Naše klinika se specializuje na léčbu plodnosti.
Our clinic specializes...
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Chrám byl postaven na počest božstva lásky a plodnosti.
The temple was...
16/20
+
výrazné (křiklavé) barvy
bold colour [bəʊld ˈkʌlə]
jedn. číslo: bold colour, množ. číslo: bold colours
Zkuste vymalovat jednu stěnu výraznou barvou a ostatní ponechte neutrální nebo bílé.
Try painting one...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
17/20
+
Arktida
arktický
polární
arctic [ˈɑːktɪk]
jedn. číslo: arctic, množ. číslo: arctics
Arktida je domovem ledního medvěda.
The Arctic is...
Arktická zvířata přezimovávají v temnotě.
The arctic animals...
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Severní pól leží uprostřed Severního ledového oceánu.
The North Pole...
Žili jsme v národním parku severně od polárního kruhu.
We lived in...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
18/20
+
pečovatel(ka)
opatrovatel(ka)
caregiver [ˈkeəˌgɪvə]
jedn. číslo: caregiver, množ. číslo: caregivers
Jeho pečovatel je stále s ním, a nyní je jako jeho otec.
His caregiver is...
Donna už nedokázala dál plnit roli pečovatelky svého nemocného manžela.
Donna could no...
19/20
+
vynaložit, vyvinout (tlak ap.)
využít, použít, uplatnit (moc ap.)
namáhat se, snažit se, přemáhat se
exert [ɪgˈzɜːt]
přít. prostý: exert, 3. os. j. č.: exerts, průb. čas: exerting, prostý min.: exerted, příčestí min.: exerted
Vynaložíme veškeré úsilí, abychom se dobře připravili na mistrovství světa.
We will exert...
Až bude zvolen, nebude váhat uplatnit svou moc.
After he is...
20/20
+
přesvědčivý, věrohodný (důkaz)
convincing [kənˈvɪnsɪŋ]
Bradley potvrdil svoji dominanci přesvědčivým vítězstvím v Polsku.
Bradley confirms his...
Do dnešního dne neexistuje přesvědčivé vysvětlení, kam zmizeli.
To this day,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X