440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
97
98
99
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rostlinstvo, vegetace
vegetation [ˌvedʒɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: vegetation, množ. číslo: vegetations
Zaměřila jsem se na studium vývoje vegetace na celém území.
I focused on...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Součástí jejich stravy není žádný druh rostlin.
Any sort of...
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
2/20
+
protestující, odpůrce
protester [prəˈtestə]
jedn. číslo: protester, množ. číslo: protesters
Ulice se stala planoucím bojištěm mezi demonstranty a policisty.
A street became a fiery battleground between protesters and police officers.
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against the upcoming G8 summit in central London.
Protestující zahájili útok na hlavní město.
The protesters have...
Mnoho demonstrantů bylo zatčeno, poté co policie demonstraci rozehnala.
Many protesters were...
Zprávy obsahovaly zmínky o protestujících, kteří pronásledují cizince.
Reports have included...
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
3/20
+
pomlčka
špetka (koření ap.), kapka, krapet
sprint (AmE, sport)
uhánět, hnát se, řítit se, odběhnout
úder, rána
dash [dæʃ]
jedn. číslo: dash, množ. číslo: dashes, přít. prostý: dash, 3. os. j. č.: dashes, průb. čas: dashing, prostý min.: dashed, příčestí min.: dashed
Odběhla jsem do koupelny pro prací prášek.
I dashed to the bathroom to get laundry detergent.
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Šéfkuchař přidal do pokrmu trochu citronové kůry, aby mu dodal osvěžující chuť.
The chef added...
4/20
+
detekce, zjištění, objevení, odhalení
detection [dɪˈtekʃən]
jedn. číslo: detection, množ. číslo: detections
Policie používala speciální zařízení pro detekci výbušnin.
The police used...
Parašutista je schopen proniknout za nepřátelské linie aniž by byl odhalen.
A parachutist is able to penetrate behind enemy lines without detection.
5/20
+
zubní lékař, zubař, dentista
dentist [ˈdentɪst]
jedn. číslo: dentist, množ. číslo: dentists
Zubní lékař provádí extrakci zubu, když je zub příliš zkažený.
Dentist performs tooth...
Zjišťuji, že většina pacientů se zubaři vyhýbá ze strachu, že to může být bolestivé.
I find that...
Zubní lékaři jsou vyškoleni, jak najít nepatrné náznaky možných problémů.
Dentists are trained...
Vždy se ke svému zubaři objednávám půl roku dopředu.
I always make an appointment with my dentist six months in advance.
6/20
+
leknout se
vyděsit se
bát se
get scared [get skeəd]
přít. prostý: get scared, 3. os. j. č.: gets scared, průb. čas: getting scared, prostý min.: got scared, příčestí min.: got scared
Zloději se vyděsili a utekli.
The thieves got...
Začínal jsem se bát, když jsem viděl nejnovější statistiky, týkající se koronavirové pandemie.
I was beginning...
7/20
+
rakev
coffin [ˈkɒfɪn]
jedn. číslo: coffin, množ. číslo: coffins
Po obřadu spustíte rakev do hrobu.
After the ceremony,...
Vojáci umístili rakev do pohřebního vozu, který začal pomalu jet ulicí.
The soldiers placed his coffin inside a funeral car which began to drive slowly down the street.
U rakve stala krásná vdova a její tvář byla pokryta slzami.
The beautiful widow...
8/20
+
odborný, akademický (článek)
učený, studovaný (člověk)
scholarly [ˈskɒləlɪ]
Bylo to předmětem intenzivní akademické debaty.
This has been...
Robert je studovaný muž mnoha talentů.
Robert is a...
Poznámky pod čarou jsou nezbytné pro uvedení kontextu a podrobností v odborném textu.
Footnotes are essential for providing context and details in scholarly writing.
9/20
+
úmyslný, záměrný, promyšlený (čin)
rozvážný, opatrný
rozvažovat, uvažovat
deliberate [dɪˈlɪbərət]
přít. prostý: deliberate, 3. os. j. č.: deliberates, průb. čas: deliberating, prostý min.: deliberated, příčestí min.: deliberated
Vše, co se nacházelo na jídelním stolu, vypadalo jako dobře promyšlený pokus znechutit mě.
Every choice around...
Stát se slušným inženýrem zabere mnoho let dobře promyšleného výcviku.
It takes many...
10/20
+
plešatý, holohlavý
ojetý, sjetý (pneumatika)
holý, strohý, prostý (řeč)
bald [bɔːld]
2. stupeň: balder, 3. stupeň: baldest
Za pět let budu asi holohlavý.
In five years,...
Orel bělohlavý je symbolem USA.
The bald eagle...
Strohá statistika nám neříká nic o základních trendech.
The bald statistics...
11/20
+
propustit, vystřelit, odpálit
odpustit, prominout (komu co), zprostit
dát volno, uvolnit
vypustit (páru ap.)
let off [let ɒf]
přít. prostý: let off, 3. os. j. č.: lets off, průb. čas: letting off, prostý min.: let off, příčestí min.: let off
Místo trestu odnětí svobody, dostali pokutu a byli propuštěni.
Instead of a...
Vypustil páru tím, že na mě křičel.
He let off...
12/20
+
povzbuzení, podpora
encouragement [ɪnˈkʌrɪdʒmənt]
jedn. číslo: encouragement, množ. číslo: encouragements
Učitelova slova byla pro mě velkým povzbuzením.
The teacher's words...
Jsme nesmírně vděční za veškerou vaši pomoc a podporu.
We are extremely...
13/20
+
pojistit (se, si)
insure [ɪnˈʃʊə]
přít. prostý: insure, 3. os. j. č.: insures, průb. čas: insuring, prostý min.: insured, příčestí min.: insured
U které společnosti se budete pojišťovat?
Which company are...
Máme potíže s hledáním společnosti, která by nás pojistila.
We have difficulty...
Pojišťujeme proti všem škodám, náhodným či jiným.
We insure against...
14/20
+
sedlo (jezdecké, na kole ap.)
hřbet (maso - zvěřiny ap.)
osedlat (koně ap.)
saddle [ˈsædəl]
jedn. číslo: saddle, množ. číslo: saddles, přít. prostý: saddle, 3. os. j. č.: saddles, průb. čas: saddling, prostý min.: saddled, příčestí min.: saddled
Mohl byste mně snížit sedlo?
Could you lower...
Matt jezdil na koních bez sedla.
Matt rode horses...
Kolo má nastavitelnou výšku sedla.
The bike has...
15/20
+
srovnávací, komparativní (studie ap.)
komparativ, druhý stupeň (příd. jmen ap.)
srovnatelný
comparative [kəmˈpærətɪv]
jedn. číslo: comparative, množ. číslo: comparatives
Druhý stupeň slova "malý" je "menší".
The comparative of...
Nejedná se tedy o dvě srovnatelné hodnoty.
These two values...
16/20
+
pravý úhel
right angle [raɪt ˈæŋgəl]
jedn. číslo: right angle, množ. číslo: right angles
Jedna čára protíná druhou v pravém úhlu.
One line crosses...
Pravý úhel je úhel 90°.
A right angle...
17/20
+
(za)třást (se), (za)chvět (se), roztřást (se)
(za)chvění, třes
shiver [ˈʃɪvə]
jedn. číslo: shiver, množ. číslo: shivers, přít. prostý: shiver, 3. os. j. č.: shivers, průb. čas: shivering, prostý min.: shivered, příčestí min.: shivered
Třásl jsem se, ale šel jsem dál.
I was shivering,...
Oliver se v tenké bavlněné košili třásl zimou.
Oliver shivered with...
Z cizincova zlověstného smíchu mi běhal mráz po zádech.
The stranger's sinister...
Z jejího krásného zpěvu běhal divákům mráz po zádech.
Her beautiful singing...
Z děsivého ticha v opuštěném domě nám běhal mráz po zádech.
The eerie silence...
Ze záhadného zmizení turisty běhal malému městečku mráz po zádech.
The mysterious disappearance...
18/20
+
strašný, hrozný, hrozivý
mající strach, bojící se, obávající se
fearful [ˈfɪəfəl]
Válku jsme vyhráli, ale za strašlivou cenu.
We won the...
Lisa vzhlédla ustrašeně na svého dědečka.
Lisa looked up...
19/20
+
papež
pop (pravoslavný kněz)
pope [pəʊp]
jedn. číslo: pope, množ. číslo: popes
Kardinálové zvolili nového papeže.
The cardinals elected...
Papež požehnal davu.
The Pope blessed...
20/20
+
pozdrav, uvítání
greeting [ˈgriːtɪŋ]
jedn. číslo: greeting, množ. číslo: greetings
Susan přikývla na pozdrav.
Susan nodded her...
Kdykoliv jdeme kolem něho, hlasitě pozdravíme.
Whenever we go...
Poslal jsem pohlednici s pozdravem k narozeninám.
I sent a...
David pokývl na pozdrav, aniž by vzhlédl od své práce.
David bobbed a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X